จำนวนห้องพัก 200 ห้อง โดยแบ่งเป็น

ตึก A จำนวน 130 ห้อง
ห้องพักแบบ สตูดิโอ พื้นที่ใช้สอย 34 - 37 ตร.ม. จำนวน 70 ห้อง
ห้องพักแบบ 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 46 - 53 ตร.ม. จำนวน 60 ห้อง
ตึก C จำนวน 70 ห้อง
ห้องพักแบบ สตูดิโอ พื้นที่ใช้สอย 33 - 42 ตร.ม. จำนวน 45 ห้อง
ห้องพักแบบ 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 42 - 51 ตร.ม. จำนวน 25 ห้อง